Zásady ochrany osobních údajů

UF-ONI | uf-oni.cz je web úklidové firmy provozované fyzickou osobou – Jaroslav Průcha, IČO 19172591 se sídlem Sedliště 328, 739 36 Sedliště, dále jen provozovatel. 

Zpracování osobních údajů

1. Při zpracování osobních údajů vycházíme z hlavních zásad nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR nebo Nařízení), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, zákonem č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony s přijetím zákona o zpracování osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

2. Pro účely užívání objednávkového formuláře zájemcem o naše služby je provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje zájemce (jméno, e-mail, telefon, adresa, cookie)

3. Takové zpracování osobních údajů je zákonné, jelikož je nezbytné pro úspěšné odeslání nezávazné objednávky přes náš objednávkový formulář.

Kontakt: uklid@uf-oni.cz